Khóa học

KỸ NĂNG ỨNG XỬ TRONG DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN

Mục lục nội dung:

  GIỚI THIỆU

  Giáo trình năng lực ứng xử trong doanh nghiệp Nhật Bản giúp người học nắm vững các kiến thức, cũng như kỹ năng giao tiếp, sinh hoạt và làm việc với người Nhật: 

  • Thứ nhất là giúp người học hòa nhập tốt và làm việc hiệu quả trong môi trường doanh nghiệp tại Nhật Bản.
  • Thứ hai là giúp người học tự tin ứng tuyển với các vị trí đòi hỏi chuyên môn cao, tiếp xúc với người Nhật thường xuyên.
  • Thứ ba là bổ sung kiến thức và mức độ năng lực cần thiết: thấu hiểu các thuật ngữ liên quan đến công việc; cách thức triển khai công việc, tác phong làm việc, hoạt động cải tiến.

  MỤC TIÊU

  • Hiểu về nguyên tắc, văn hóa, trong môi trường làm việc tại doanh nghiệp Nhật Bản
  • Có năng lực ứng biến trong giao tiếp, xử lý công việc tại doanh nghiệp Nhật Bản
  • Nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức các quy tắc cần tuân thủ.

  ĐỐI TƯỢNG

  Áp dụng cho người muốn làm việc tại doanh nghiệp Nhật Bản ( Nhân viên, học sinh, sinh viên...)

  Việc làm nổi bật
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH Interjobs Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH Interjobs Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH Interjobs Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH Interjobs Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH Interjobs Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH Interjobs Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH Interjobs Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S Lương tốt
  Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH nhân lực Akane Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH nhân lực Akane Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH nhân lực Akane Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S Lương tốt
  chat zalo 0868959088 Chat Zalo
  0868 959 088