Người tìm việc lưu ý

Mục lục nội dung:

  Tổng Quan

  Vieclamsinhvien.edu.vn cam kết tôn trọng thông tin cá nhân của người sử dụng. Bảng quy định này được áp dụng cho tất cả những trang web của chúng tôi. Bằng việc sử dụng web Vieclamquocte.vn bạn đã đồng ý sử dụng những quy định và những hoạt động được mô tả trong bảng này.

  Những trang web của chúng tôi nối với những trang web khác không thuộc quyền quản lý của chúng tôi. Vieclamsinhvien.edu.vn không chịu trách nhiệm về những quy định bảo mật hay những hoạt động của những trang web khác do bạn chọn từ trang web Vieclamsinhvien.edu.vn. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên xem lại những quy định bảo mật của những trang web đó để bạn có thể biết được cách họ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn. Bảng Quy định này chỉ áp dụng với những thông tin chúng tôi thu thập trên trang web Vieclamsinhvien.edu.vn.

  Đối với ứng viên

  Vieclamquocte.vn không cho phép người dùng dưới 13 tuổi đăng ký thành viên của Vieclamsinhvien.edu.vn.

  Đối với các ứng viên khi tạo hồ sơ việc làm thì cần nghiêm chỉnh tuân thủ đúng các trình tự đăng ký mà trang web Vieclamquocte.vn đưa ra, thực hiện theo hướng dẫn trên trang. Đưa các thông tin đầy đủ, nghiêm túc, cẩn thận, ngôn từ trong văn bản đảm bảo là ngôn từ phổ thông, tránh sử dụng những từ ngữ là tiếng lóng hoặc khẩu ngữ. Chúng tôi tôn trọng quyền tự do ngôn luận thế nhưng chúng tôi cũng có quyền xóa bỏ, lược bớt bài viết của bạn đăng tải trên trang web của chúng tôi nếu nhận thấy có bất cứ thông tin nào vi phạm những điều trên.

  Cung cấp các thông tin hoặc sử dụng các dịch vụ của website Vieclamsinhvien.edu.vn. đồng nghĩa rằng bạn đã đồng ý để trang web của chúng tôi cùng với các thành viên trực thuộc Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S có thể sử dụng các thông tin của bạn. Chúng tôi chỉ sử dụng các thông tin nhằm mục đích cải tiến chất lượng cho website để người dùng có trải nghiệm tốt nhất.

  Vieclamsinhvien.edu.vn có thể sử dụng thông tin liên hệ bạn cung cấp để gửi email hoặc những thông báo khác đến bạn (thông báo cập nhật lại thông tin, tin tức về việc làm).

  Chúng tôi có thể để lộ thông tin như vậy cho các nhóm thứ ba nếu bạn đồng ý. Ví dụ, nếu bạn cho biết bạn muốn nhận thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba khi đăng ký một tài khoản trên Vieclamquocte.vn, chúng tôi có thể cung cấp thông tin liên hệ của bạn cho bên thứ ba đó, ví dụ người sử dụng lao động, các nhà tuyển dụng, người thu thập dữ liệu, nhân viên thị trường hoặc những người khác với mục đích gửi email cho bạn hay liên lạc với bạn theo cách khác.

  Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy cho các công ty và cá nhân mà chúng tôi thuê để thay mặt chúng tôi thực hiện các chức năng của công ty. Ví dụ, việc lưu giữ các máy chủ web, phân tích dữ liệu, cung cấp các trợ giúp về marketing. Những công ty và cá nhân này sẽ truy cập tới thông tin cá nhân của bạn khi cần để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không chia sẻ thông tin đó với bất kỳ bên thứ ba nào khác.

  Chúng tôi hoàn toàn có quyền tiết lộ thông tin của bạn nếu có yêu cầu pháp lý hoặc nếu chúng tôi tin hành động đó là cần thiết để đảm bảo tuân thủ yêu cầu về pháp lý, mục đích bảo vệ quyền và tài sản của chính bạn, của các công ty đối tác ngăn chặn tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia.

  Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển thông tin như vậy tới một nhóm thứ ba, đối tượng mua lại toàn bộ hay phần lớn công việc kinh doanh của công ty Cổ phần Phát triển xã hội 3S bằng cách liên kết, hợp nhất hoặc mua toàn bộ hay phần lớn các tài sản của chúng tôi. Ngoài ra, trong tình huống công ty Cổ phần Phát triển xã hội 3S trở thành đối tượng của một vụ khởi kiện phá sản, dù tự nguyện hay miễn cưỡng, thì công ty Cổ phần Phát triển xã hội 3S hay người được uỷ thác có thể bán, cho phép hoặc tiết lộ thông tin như vậy theo cách khác trong quá trình chuyển giao được toà án về phá sản đồng ý.

  chat zalo 0838365365 Chat Zalo
  0838 365 365