Giới thiệu

VỀ CHÚNG TÔI

Hiện nay nhiều ngành nghề cần nhân lực làm việc partime để giảm chi phí nhân lực, tối ưu lợi nhuận, tăng tính cạnh tranh như: ngành nhà hàng, khách sạn, bán lẻ, cửa hàng 24h…đối tượng hướng đến chủ yếu là sinh viên.

Bên cạnh đó, sinh viên đi làm thêm là xu thế tất yếu – thông qua làm thêm sinh viên có trải nghiệm, kỹ năng, kiến thức thực tế mà nhà trường chưa thể đáp ứng, giúp sinh viên trưởng thành và dễ dàng đáp ứng yêu cầu từ doanh nghiệp khi tốt nghiệp ra trường.

Các dịch vụ việc làm sinh viên của chúng tôi:

 1. Cung cấp sinh viên làm thêm / thực tập trong nước.
 2. Cung cấp sinh viên thực tập (internship) tại Nhật Bản.
your alt text
ĐƯỜNG LỐI CHẤT LƯỢNG
 • Tầm nhìn

  Việt Nam trở thành quốc gia chất lượng, chất lượng Việt Nam [con người, sản phẩm, dịch vụ] chinh phục người Việt Nam và thế giới

 • Xứ mệnh

  Thay đổi thực trạng chất lượng của Việt Nam thông qua huấn luyện và tư vấn giải pháp về chất lượng.

 • Mong muốn

  Chất lượng con người chính là chất lượng sản phẩm, dịch vụ mà họ tạo ra [không phải kiến thức, bằng cấp đạt được ở trường học].