Dịch vụ

Ngành nghề tuyển dụng: Nhà hàng, Khách sạn, Xây dựng, Nông nghiệp…
Là chương trình việc làm dành cho kỹ sư khối ngành kỹ thuật, tốt nghiệp cao đẳng, đại học.
Đây là chương trình giúp doanh nghiệp tuyển dụng nhân sự với chi phí thấp và cơ hội tuyển chọn nhân tài trẻ cho doanh nghiệp.
Việc làm nổi bật
Tuyển gấp
Công ty TNHH nhân lực Akane
Công ty TNHH nhân lực Akane
Tuyển gấp
Công ty TNHH Interjobs Lương tốt
Tuyển gấp
Công ty TNHH Interjobs Lương tốt
Tuyển gấp
Công ty TNHH Interjobs Lương tốt
Tuyển gấp
Công ty TNHH Interjobs Lương tốt
Tuyển gấp
Công ty TNHH Interjobs Lương tốt
Tuyển gấp
Công ty TNHH Interjobs Lương tốt
Tuyển gấp
Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S Lương tốt
Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S Lương tốt
Tuyển gấp
Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S Lương tốt
Tuyển gấp
Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S Lương tốt
Tuyển gấp
Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S Lương tốt
Tuyển gấp
Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S Lương tốt
Tuyển gấp
Công ty TNHH nhân lực Akane Lương tốt
Tuyển gấp
Công ty TNHH nhân lực Akane Lương tốt
Tuyển gấp
Công ty TNHH nhân lực Akane Lương tốt
Tuyển gấp
Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S Lương tốt
chat zalo 0931800100Phímsố3 Chat Zalo
0931 800 100 Phím số 3