Khóa Học Kỹ Năng

  Hiểu về nguyên tắc, văn hóa, trong môi trường làm việc tại doanh nghiệp Nhật Bản. Có năng lực ứng biến trong giao...
  Thấu hiểu những cải tiến của ISO 14001:2015. Xác định những công tác tổ chức cần phải thay đổi để đáp ứng tiêu...
  Tiêu chuẩn ISO 9001 –Tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng –là một tiêu chuẩn quốc tế quan trọng và được...
  Sedex là một tổ chức phi lợi nhuận với những nỗ lực để thực hành đạo đức và trách nhiệm kinh doanh trong chuỗi...
  Tại Nhật Bản, Kaizen đã có lịch sử hơn 50 năm và Toyota là công ty đầu tiên triển khai Kaizen. Trước kia, Kaizen chủ...
  7 QC NEW ( công cụ quản lý chất lượng mới) không dựa trên số liệu , mà dựa trên dữ liệu bằng lời nói (dữ liệu...
  Kiểm định năng lực QC là một phương pháp đánh giá năng lực quản lý chất lượng của các cấp làm việc tại hiện...
  Quản lý sản xuất gần như diễn ra tại hiện trường, để có thể quản lý tốt hiện trường sản xuất cần có kinh...
  Tổ chức hệ thống sản xuất hiệu quả và chuyên nghiệp, Tăng cường năng lực kiểm soát, nâng cao năng suất CHẤT...
  5S là tên của một phương pháp quản lý, sắp xếp nơi làm việc. Nó được viết tắt của 5 từ trong tiếng Nhật gồm:...
  Sản phẩm đạt CHẤT LƯỢNG cao và ổn định với chi phí thấp, Giúp doanh nghiệp kiểm soát được số lượng sản phẩm...
  Đối với người Nhật, Horenso không chỉ là một phương pháp truyền thông liên lạc nội bộ khi làm việc nhóm, mà còn...
  PDCA hay Chu trình PDCA (Lập kế hoạch – Thực hiện – Kiểm tra – điều chỉnh) là chu trình cải tiến liên tục được...
chat zalo 0931800100Phímsố3 Chat Zalo
0931 800 100 Phím số 3