Khóa học

KỸ NĂNG QUẢN LÝ TRỰC QUAN 5S

Mục lục nội dung:

  GIỚI THIỆU

  5S là tên của một phương pháp quản lý, sắp xếp nơi làm việc. Nó được viết tắt của 5 từ trong tiếng Nhật gồm: Seiri (Sàng lọc), Seiton (Sắp xếp), Seiso (Sạch sẽ), Seiketsu (Săn sóc), và Shitsuke (Sẵn sàng). 5S còn có thể gọi một cách phổ biến là Kỹ năng quản lý trực quan.

  Và 5S được xem là nền tảng của việc áp dụng tinh gọn trong hệ thống sản xuất của các doanh nghiệp. Thực hành tốt 5S chính là bước đầu của việc áp dụng các hoạt động cải tiến năng suất và chất lượng. Nó là một phương pháp hiệu quả nhằm huy động con người, cải tiến năng suất và môi trường làm việc.


  MỤC TIÊU 

  • Nhận thức được hiệu quả của công cụ 5S trong việc quản lý công việc.
  • Lĩnh vực ứng dụng 5S trong nhà máy sản xuất.
  • Hiểu rõ bản chất của công cụ 5S
  • Lập kế hoạch triển khai thực hiện 5S.
  • Các bước triển khai thực hiện 5S trong nhà máy và các công việc quản lý.
  • Một số công cụ ứng dụng trong việc thực hiện 5S trong công việc

  ĐỐI TƯỢNG

  – Trưởng phòng; Quản đốc; Giám sát; Chuyền trưởng; …
  – Nhân sự Bộ phận QLCL; Quản lý Sản xuất
  – Nhân sự tham gia hoạt động cải tiến chất lượng tại nhà máy


   

  Việc làm nổi bật
  Tuyển gấp
  Interzen Solutions Lương tốt
  Tuyển gấp
  Interzen Solutions
  chat zalo 0838365365 Chat Zalo
  0838 365 365