Khóa học

KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH PDCA

Mục lục nội dung:

  GIỚI THIỆU

  PDCA hay Chu trình PDCA (Lập kế hoạch – Thực hiện – Kiểm tra – điều chỉnh) là chu trình cải tiến liên tục được Tiến sĩ Deming giới thiệu cho người Nhật trong những năm 1950. Mặc dù lúc đầu ông gọi là Chu trình Shewart để tưởng nhớ Tiến sĩ Walter A. Shewart – người tiên phong trong việc kiểm tra chất lượng bằng thống kê ở Mỹ từ những năm cuối của thập niên 30. Tuy nhiên Người Nhật lại quen gọi nó là chu trình Deming hay vòng tròn Deming.

  • Plan: lập kế hoạch, xác định mục tiêu, phạm vi, nguồn lực để thực hiện, thời gian và phương pháp đạt mục tiêu.
  • Do: Đưa kế hoạch vào thực hiện.
  • Check: Dựa theo kế hoạch để kiểm tra kết quả thực hiện.
  • Act: Thông qua các kết quả thu được để đề ra những tác động điều chỉnh thích hợp nhằm bắt đầu lại chu trình với những thông tin đầu vào mới.

   Vượt ra ngoài khuôn khổ ứng dụng trong quản trị chất lượng, PDCA ngày nay còn được xem như một phương thức tư duy, mô hình vận hành  và xử lý công việc hiệu quả.


  MỤC TIÊU 

  • Hiểu tầm quan trọng của việc tiến hành công việc theo PDCA (Plan-Do-Check-Action)
  • Ứng dụng được PDCA vào công việc hằng ngày và cải tiến  nâng cao hiệu quả làm việc.

   ĐỐI TƯỢNG 

  • Trưởng phòng; Quản đốc; Giám sát; Chuyền trưởng; …
  • Nhân sự Bộ phận QLCL; QUẢN LÝ SẢN XUẤT
  • Các nhân sự khác học để hiểu cách thực hiện công việc hiệu quả

  Việc làm nổi bật
  Tuyển gấp
  Interzen Solutions Lương tốt
  Tuyển gấp
  Interzen Solutions
  chat zalo 0838365365 Chat Zalo
  0838 365 365