Danh sách ứng viên (Tổng: 30)

Nguyễn Duy Khánh
Nam / 24 tuổi / Đại học
Công nghệ thông tin
Kinh nghiệm: > 1 năm
Phạm Minh Huy
Nam / 20 tuổi / Đại học
Quản trị kinh doanh
Kinh nghiệm: Chưa có
Huỳnh Nhật Khang
Nam / 22 tuổi / Đại học
Văn hoá - Xã hội - Tâm lí
Kinh nghiệm: Chưa có
Lê Khả Vi
Nữ / 22 tuổi / Đại học
Tài chính - Ngân hàng
Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Trần Thị Ngọc Trâm
Nữ / 23 tuổi / Đại học
Các ngành ngôn ngữ
Kinh nghiệm: Chưa có
ĐẶNG VÂN ANH
Nữ / 23 tuổi / Đại học
Các ngành ngôn ngữ
Kinh nghiệm: Chưa có
Kiều Thị Kim Thoa
Nữ / 23 tuổi / Đại học
Các ngành ngôn ngữ
Kinh nghiệm: Chưa có
Vương Nguyễn Thùy Duyên
Nữ / 23 tuổi / Đại học
Các ngành ngôn ngữ
Kinh nghiệm: Chưa có
Phan Cẩm Tú
Nữ / 23 tuổi / Đại học
Các ngành ngôn ngữ
Kinh nghiệm: > 1 năm
Đặng Thị Hồng Vân
Nữ / 23 tuổi / Đại học
Các ngành ngôn ngữ
Kinh nghiệm: Chưa có
Huỳnh Thị Thúy Hằng
Nữ / 23 tuổi / Đại học
Các ngành ngôn ngữ
Kinh nghiệm: Chưa có
Nguyễn Khánh Ni
Nữ / 25 tuổi / Đại học
Sư phạm - Giáo dục
Kinh nghiệm: > 1 năm
Nguyễn Vũ Huy
Nam / 20 tuổi / Đại học
Công nghệ thông tin
Kinh nghiệm: Chưa có
Nguyễn Thị Quỳnh Như
Nữ / 24 tuổi / Đại học
Các ngành ngôn ngữ
Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Nguyễn Lê Ngọc Quý
Nữ / 24 tuổi / Đại học
Các ngành ngôn ngữ
Kinh nghiệm: Chưa có
Nguyễn Huỳnh Phương Khanh
Nữ / 24 tuổi / Đại học
Các ngành ngôn ngữ
Kinh nghiệm: Chưa có
Trần Thị Kim Ngà
Nữ / Đại học
Các ngành ngôn ngữ
Kinh nghiệm: Chưa có
Ngô Thị Phúc Diễm
Nữ / 24 tuổi / Đại học
Các ngành ngôn ngữ
Kinh nghiệm: Chưa có
LÊ THỊ VÂN
Nữ / Đại học
Các ngành ngôn ngữ
Kinh nghiệm: > 3 năm
Tăng Quân Lạc
Nam / 21 tuổi
Công nghệ thông tin
Kinh nghiệm: Chưa có
TRẦN BÍCH TRÂM
Nữ / 24 tuổi / Đại học
Logistics
Kinh nghiệm: Chưa có
Nguyễn Hứa Hiếu
Nam / 25 tuổi / Đại học
Các ngành ngôn ngữ
Kinh nghiệm: Chưa có
Hà Thị Mỹ Linh
Nữ / 25 tuổi / Đại học
Các ngành ngôn ngữ
Kinh nghiệm: Chưa có
Trương Thị Thảo Nguyên
Nữ / 25 tuổi / Đại học
Các ngành ngôn ngữ
Kinh nghiệm: Chưa có
Đặng Đào Trúc Hương
Nữ / 22 tuổi / Cao đẳng
Digital marketing - TMĐT
Kinh nghiệm: Chưa có
Nguyễn Thị Thanh Thúy
Nữ / 25 tuổi / Đại học
Các ngành ngôn ngữ
Kinh nghiệm: Chưa có
Nguyễn Lê Minh Hiếu
Nam / 30 tuổi / Đại học
Các ngành ngôn ngữ
Kinh nghiệm: Chưa có
Nguyễn Phan Ngọc Hậu
Nữ / 26 tuổi / Đại học
T.thông - Marketing
Kinh nghiệm: > 3 năm
Huỳnh Thị Thu Hà
Nữ / 25 tuổi
Các ngành ngôn ngữ
Kinh nghiệm: Chưa có
Võ Minh Luân
Nam / 23 tuổi
Kinh nghiệm: Chưa có
chat zalo 0838365365 Chat Zalo
0838 365 365