Khóa học

KỸ NĂNG QC STORY

Mục lục nội dung:

  GIỚI THIỆU

  Trong thời buổi hội nhập kinh tế hiện nay, thị trường không ngừng thay đổi, tạo ra một áp lực cho nhà quản lý đặc biệt là nhà quản lý sản xuất tại hiện trường phải đối phó với các vấn đề muôn hình vạn trạng và thường là trong tình thế khẩn trương. Chính tình thế khẩn trương này làm cho nhà quản lý nhiều khi đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt có khi lại là những sai lầm nghiêm trọng.

  Điều này không những ảnh hưởng lớn đến quá trình kinh doanh mà còn kéo theo sự lo lắng, hoài nghi của nhiều người khác, thậm chí làm nảy sinh hàng loạt vấn đề khác mà hậu quả của nó thì khó ai có thể lường trước được.

  Nhằm cung cấp cho các quản lý sản xuất những công cụ, kỹ năng và các bước thực hiện để tìm ra nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề và giải quyết triệt để, xin trân trong giới thiệu khóa học “KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TẠI HIỆN TRƯỜNG SẢN XUẤT”.


  MỤC TIÊU

  • Tổ chức hệ thống sản xuất hiệu quả và chuyên nghiệp
  • Tăng cường năng lực kiểm soát, nâng cao năng suất CHẤT LƯỢNG sản phẩm trong sản xuất
  • Nâng cao kĩ năng lãnh đạo nhân viên cấp dưới và thực hiện đào tạo tại hiện trường (OJT) hiệu quả hơn.

  ĐỐI TƯỢNG

  • Giám đốc nhà máy, quản đốc nhà máy,.
  • Trưởng/ phó phòng sản xuất, kỹ thuật
  • Tổ trưởng, trưởng nhóm, trưởng ca …. 

  Việc làm nổi bật
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH nhân lực Akane
  Công ty TNHH nhân lực Akane
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH Interjobs Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH Interjobs Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH Interjobs Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH Interjobs Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH Interjobs Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH Interjobs Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH Interjobs Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S Lương tốt
  Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH nhân lực Akane Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH nhân lực Akane Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH nhân lực Akane Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S Lương tốt
  chat zalo 0931800100Phímsố3 Chat Zalo
  0931 800 100 Phím số 3