Khóa học

KỸ NĂNG QC KENTEI 3

Mục lục nội dung:

  GIỚI THIỆU

  Kiểm định năng lực QC  là một phương pháp đánh giá năng lực quản lý chất lượng của các cấp làm việc tại hiện trường. Việc kiểm soát chất lượng để đạt được sự thỏa mãn của khách hàng là một nhu cầu bức thiết của tất cả các doanh nghiệp. Làm thế nào để nâng tầm quản lý chất lượng cho tất cả các nhân viên tại hiện trường? 

  Kiểm định năng lực QC nhằm đánh giá mức độ hiểu biết, nhận thức về quản lý chất lượng của các nhân viên làm việc trong các doanh nghiệp và cũng nhằm chứng minh khả năng giải quyết các vấn đề, cải tiến tại hiện trường sản xuất, cách áp dụng các công cụ thống kê vào trong công việc. Kiểm định năng lực QC còn giúp cho các doanh nghiệp đánh giá năng lực của nhân viên theo 4 cấp độ:

  MỤC TIÊU

  • Nâng cao nhận thức về quản lý chất lượng kiểu Nhật
  • Tư duy giải quyết vấn đề một cách hiệu quả
  • Thúc đẩy động lực làm việc thông qua các hoạt động cải tiến
  • Giúp đánh giá được năng lực nhân viên.

  ĐỐI TƯỢNG

  Các cấp quản lý tại hiện trường: từ nhân viên QC; Tổ trưởng QLSX; Quản đốc; Giám đốc các phòng ban…và những sinh viên, kỹ sư cần quan tâm đến việc quản lý chất lượng

  Việc làm nổi bật
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH nhân lực Akane
  Công ty TNHH nhân lực Akane
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH Interjobs Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH Interjobs Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH Interjobs Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH Interjobs Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH Interjobs Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH Interjobs Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH Interjobs Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S Lương tốt
  Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH nhân lực Akane Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH nhân lực Akane Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH nhân lực Akane Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S Lương tốt
  chat zalo 0931800100Phímsố3 Chat Zalo
  0931 800 100 Phím số 3