Khóa học

ISO 9001:2015

Mục lục nội dung:

  GIỚI THIỆU

  Tiêu chuẩn ISO 9001 –Tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng –là một tiêu chuẩn quốc tế quan trọng và được phổ biến rộng rãi nhất với gần 2 triệu tổ chức đang áp dụng trên toàn thế giới, trong đó có hơn 200 nghìn doanh nghiệp Việt Nam.

  Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 ra đời đúng thời điểm đáp ứng được các thay đổi to lớn về công nghệ, đa dạng kinh doanh và thương mại toàn cầu. Tiêu chuẩn cho thấy nhiều thay đổi quan trọng về cấu trúc, nội dung và tư duy cốt lõi và đặc biệt là tính chiến lược của “Tư duy quản trị rủi ro”

  Những cải tiến trong phiên bản 2015 sẽ mang đến nhiều lợi ích nhưng đồng thời cũng bắt buộc các tổ chức áp dụng tiêu chuẩn phải cải tiến và thực hiện các yêu cầu sau:

  • Xác định, phân tích và ngăn ngừa rủi ro đến từ mọi hoạt động của tổ chức.
  • Tái xây dựng và tối ưu hóa hệ thống quy trình sản xuất –kinh doanh
  • Tăng cường kiểm soát chặt chẽ toàn bộ hệ thống vận hành doanh nghiệp
  • Đưa quản trị chất lượng trở thành trung tâm của chiến lược kinh doanh
  • Xây dựng những yếu tố cơ bản tạo nên nền tảng vững chắc để “phát triển vững bền” cho tương lai

  ĐỐI TƯỢNG

  • Ban lãnh đạo đơn vị, trưởng các phòng ban của đơn vị
  • Đánh giá viên nội bộ, nhân sự ban ISO, cán bộ quản lý chất lượng

  MỤC TIÊU

  • Thấu hiểu những cải tiến của ISO 9001:2015
  • Hình thành tư duy áp dụng quản trị rủi ro trong xây dựng hệ thống vận hành
  • Xác định những công tác tổ chức cần phải thay đổi để đáp ứng tiêu chuẩn mới
  • Xây dựng kế hoạch chuyển đổi hệ thống quản trị chất lượng
  • Xử lý những khó khăn trong quá trình chuyển đổi hệ thống
  • Tiến hành xây dựng hệ thống “Thông tin được văn bản hóa” đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn.

  Việc làm nổi bật
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH nhân lực Akane
  Công ty TNHH nhân lực Akane
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH Interjobs Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH Interjobs Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH Interjobs Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH Interjobs Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH Interjobs Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH Interjobs Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH Interjobs Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S Lương tốt
  Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH nhân lực Akane Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH nhân lực Akane Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH nhân lực Akane Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S Lương tốt
  chat zalo 0931800100Phímsố3 Chat Zalo
  0931 800 100 Phím số 3