Khóa học

ISO 14001:2015

Mục lục nội dung:

  GIỚI THIỆU

  ISO 14000 một ngành khoa học về quản lý môi trường dành riêng cho các tổ chức, các doanh nghiệp với hai khía cạnh về môi trường:

  • Thứ nhất là làm giảm, ngăn ngừa, kiểm soát được các vấn đề ô nhiễm đối với môi trường.
  • Thứ hai kiểm soát được việc sử dụng tài nguyên hợp lý nhằm “giảm được chi phí” cho doanh nghiệp

  Tháng 09 vừa qua, tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế ISO đã chính thức ban hành phiên bản 2015 cho 02 bộ tiêu chuẩn hàng đầu thế giới – ISO 9001 và ISO 14001. Trong đó, so với phiên bản 2004, ISO 14001 đã có nhiều cải tiến và đồng thời đòi hỏi doanh nghiệp phải đáp ứng được các yêu cầu mới như :

  • Đưa Hệ thống quản lý môi trường trở thành mục tiêu chiến lược của tổ chức
  • Tập trung vào vai trò của Nhà lãnh đạo
  • Gia tăng sự chủ động trong công tác Bảo vệ môi trường khỏi những tổn hại và suy thoái
  • Cải thiện hiệu suất của Hệ thống quản lý
  • Xây dựng Tư duy “vòng đời” Hệ thống
  • Phát triển truyền thông về Bảo vệ môi trường

   

  Việc làm nổi bật
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH Interjobs Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH Interjobs Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH Interjobs Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH Interjobs Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH Interjobs Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH Interjobs Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH Interjobs Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S Lương tốt
  Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH nhân lực Akane Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH nhân lực Akane Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH nhân lực Akane Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S Lương tốt
  chat zalo 0868959088 Chat Zalo
  0868 959 088