Khóa học

7 TOOLS KAIZEN IE

Mục lục nội dung:

  GIỚI THIỆU

  Tại Nhật Bản, Kaizen đã có lịch sử hơn 50 năm và Toyota là công ty đầu tiên triển khai Kaizen. Trước kia, Kaizen chủ yếu được áp dụng trong các công ty sản xuất như Toyota, Canon, Honda...

  Sau đó, Kaizen được áp dụng rộng rãi trong mọi công ty thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau và hiện nay, hầu hết các công ty của Nhật đều đang thực hiện Kaizen. Triết lý này không chỉ giới hạn trong ngành sản xuất mà còn có thể áp dụng được trong ngành dịch vụ, kinh doanh bán lẻ.

  Và mặc dù bạn có ý thức về cải tiến cũng như ứng dụng Kaizen trong hoạt động sản xuất nhưng vẫn không tiến hành trôi chày vì những lý do sau:

  => Bạn không biết bắt đầu từ đâu trong vấn đề cải tiến

  => Bạn mong muốn loại bỏ những lãng phí nhưng kết quả không mong đợi

  => Hãy đến với khóa học Cải tiến hiện trường sản xuất KAIZEN 7 TOOLS IE do Công ty 3S tổ chức.


  MỤC TIÊU

  • Hiểu về các nguyên tắc cơ bản của Kaizen
  • Hiểu 7 công cụ loại bỏ lãng phí và cải tiến quy trình sản xuất
  • Biết phân tích thông qua khảo sát quy trình
  • Giúp nâng cao năng suất, hiệu quả lao động.

  ĐỐI TƯỢNG

  • Trưởng phòng; Quản đốc; Giám sát; Chuyền trưởng; …
  • Nhân sự Bộ phận QLCL; QUẢN LÝ SẢN XUẤT
  • Nhân sự tham gia hoạt động cải tiến CHẤT LƯỢNG tại nhà máy 

  Việc làm nổi bật
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH nhân lực Akane
  Công ty TNHH nhân lực Akane
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH Interjobs Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH Interjobs Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH Interjobs Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH Interjobs Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH Interjobs Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH Interjobs Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH Interjobs Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S Lương tốt
  Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH nhân lực Akane Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH nhân lực Akane Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty TNHH nhân lực Akane Lương tốt
  Tuyển gấp
  Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S Lương tốt
  chat zalo 0931800100Phímsố3 Chat Zalo
  0931 800 100 Phím số 3