Dịch vụ

Đối với nhà trường

Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S đang liên kết các trường trung cấp, cao đẳng, đại học hỗ trợ nơi thực tập, công việc làm thêm cho các sinh viên với nhiều chuyên ngành khác nhau hoàn toàn miễn phí. Giúp các em sinh viên có thể thực tập đúng chuyên ngành đã học, an tâm về nơi thực tập, làm việc, công ty sẽ phụ trách tìm kiếm, hợp tác với các doanh nghiệp và công ty rõ ràng minh bạch đảm bảo tính an toàn, chất lượng khi đi thực tập của các sinh viên.

Công ty cũng hỗ trợ nhà trường trong quá trình đào tạo kỹ năng, thái độ cho sinh viên thông qua các khóa đào tạo do Công ty tổ chức. Chương trình không chỉ mang lợi nhiều lợi ích cho sinh viên mà còn nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

Việc làm nổi bật
Tuyển gấp
Công ty TNHH nhân lực Akane Lương tốt
Tuyển gấp
Công ty TNHH nhân lực Akane Lương tốt
Tuyển gấp
Công ty TNHH nhân lực Akane Lương tốt
Tuyển gấp
Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S Lương tốt
Tuyển gấp
Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S Lương tốt
Tuyển gấp
Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S Lương tốt
Tuyển gấp
Công ty TNHH nhân lực Akane Lương tốt
chat zalo 0909532309 Chat Zalo
0909 5323 09