Dịch vụ

Đối với nhà trường

Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S đang liên kết các trường trung cấp, cao đẳng, đại học hỗ trợ nơi thực tập, công việc partime, cho các sinh viên với nhiều chuyên ngành khác nhau hoàn toàn miễn phí. Giúp các em sinh viên có thể thực tập đúng chuyên ngành đã học, an tâm về nơi thực tập, làm việc, công ty sẽ phụ trách tìm kiếm, hợp tác với các doanh nghiệp và công ty rõ ràng, minh bạch đảm bảo tính an toàn, chất lượng khi đi thực tập của các sinh viên.