Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S
Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S
Địa chỉ: 114 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. HCM
Việc làm đã đăng: 11 việc làm
Người liên hệ: Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S
Website: 3svietnam.org
Lượt xem: 435

Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S – 3S Social Development JSC. Là một doanh nghiệp xã hội với cam kết sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư phục vụ các mục đích vì xã hội và cộng đồng.

3S là viết tắt của: Social Suport Services và/hoặc Student Support Services, hoạt động hỗ trợ xã hội và sinh viên. Định hướng hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S là tham gia vào các lĩnh vực hoạt động mà xã hội cần thiết, cần được giải quyết thông qua xã hội hoá.

Các hoạt động chủ yếu
Hỗ trợ sinh viên: Học bổng, thực tập, việc làm cho sinh viên.
Hỗ trợ giáo dục: Các hoạt động giáo dục, đào tạo kỹ năng thực tế cho sinh viên
Hỗ trợ môi trường: Tham gia các dự án, hoạt động bảo vệ môi trường.
Hỗ trợ xã hội: Các vấn đề xã hội bức thiết cần được giải quyết

Việc làm cùng công ty: Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội 3S

chat zalo 0868959088 Chat Zalo
0868 959 088